۞ حواشی داغ فوتبال:
لیگ برتر ایران - لیگ های معتبر اروپا

هوسم اوئار

هوسم اوئار

هوسم اوئار مورد توجه تیم های بزرگ اروپایی !!!

لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

آخرین اخبار از لیگ معتبر لوشامپیونه - پاریس سنت ژرمن ، موناکو ، مارسی و ....