۞ حواشی داغ فوتبال:
لیگ برتر ایران - لیگ های معتبر اروپا

ویکتور موزس

ویکتور موزس

ویکتور موزس بازیکن نیجریه ای باشگاه فنرباغچه ی ترکیه می باشد